Beelddenken

Beelddenken is een vorm van informatie opname en -verwerking. Een andere vorm is begripsdenken.

Omdat letters voor een beelddenker eigenlijk nietszeggende tekens zijn zie je vaak dat beelddenkende kinderen moeite hebben met leren lezen en leren schrijven.

Ook het automatiseren met rekenen en klokkijken kan moeizamer gaan.

En soms zijn er nog bijkomende problemen zoals faalangst, motorische problematiek, dagdromen of gedragsproblemen.


Als een beelddenker iemand “boom” hoort zeggen dan ziet hij een plaatje van een boom voor zich. Een begripsdenker ziet de letters BOOM en vormt het woord.

Ongeveer 20% van de mensen is in meer of mindere mate beelddenker. Hoewel het voordelen heeft om beelddenker te zijn, kan het ook tot problemen leiden.

De informatievoorziening op scholen gebeurt namelijk hoofdzakelijk via woordtaal. De beelddenker moet de woordtaal omzetten in beelden en kan dan pas met de verwerking van de informatie beginnen. Vervolgens moet hij zijn beelden weer omzetten in woordtaal.

Is mijn kind een beelddenker?
Deze vraag kun je niet zomaar beantwoorden.
Naar aanleiding van een gesprek over de aard en ontwikkeling van het kind en de leerproblemen kunnen we besluiten om een onderzoek te doen waaruit blijkt of het kind beelddenker is.

Ojemann wereldspel
Het onderzoek bestaat uit een korte didactische test en het bouwen met het Ojemann wereldspel. Tevens vindt een test plaats van de breinorganisatie van uw kind. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat uw kind een voorkeur heeft voor beelddenken, wordt een behandelplan vastgesteld, bij voorkeur in samenwerking met de school.

De instrumenten die ik vaak gebruik in de behandeling van beelddenkers zijn:

Body & Braingym
Body & Braingym zijn oefeningen die ervoor zorgen dat de hersenhelften beter samenwerken.

Ik leer anders methode
Ik leer anders is een leermethode die de lesstof aanbiedt op een manier die past bij de beelddenker. Het is direct duidelijk of deze methode resultaat heeft en ouders kunnen er thuis zelf verder mee aan de slag.