Delen van kennis & ervaring

Ik vind het erg leuk om kennis over te dragen aan een niet te grote groep mensen en hen waardevolle ervaringen te laten beleven.
Op aanvraag of bij voldoende belangstelling geef ik de volgende trainingen:

• Cursus
‘Communiceren met kinderen en jongeren’
• Workshop
‘Kennismaken met je innerlijke familie’

Neem gerust contact op over de planning van deze cursussen of like mijn facebookpagina
www.facebook.com/calei.nl zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe activiteiten.


Cursus ‘Communiceren met kinderen en jongeren’

Soms kun je wel eens het gevoel hebben dat de omgang met je kind niet zo lekker loopt. Je zou wel eens willen weten wat er in het hoofd van je kind omgaat, waarom het zo boos reageert of zich juist stilletjes terugtrekt. Of je vraagt je af waarom je wel kunt omgaan met het verdriet van je kind, maar niet met de boosheid. Of misschien wil je weten waarom nou juist bepaald gedrag je zo irriteert of waarom je steeds over dezelfde onderwerpen conflicten hebt.

Veel van deze zaken hebben te maken met de interactie tussen jou en je kind. Die interactie wordt vormgegeven door communicatie in woorden maar ook in lichaamstaal.

In de cursus ‘Communiceren met kinderen’ leer je welke wijze van communiceren je zelf gebruikt en wat de taal en het gedrag van je kind nu eigenlijk willen zeggen. Ook leer je over het belang van regels en afspraken en het stellen van grenzen en hoe je daarmee kunt omgaan. Kortom, een cursus met een vernieuwend zicht op het begeleiden en opvoeden van kinderen.

De cursus bestaat uit 4 dagdelen (middag of avond) die om de week plaatsvinden.

Workshop ‘Kennismaken met je innerlijke familie’

De innerlijke familie is een herkenbare en fijne manier om je eigen persoonlijkheid, en de interactie met anderen beter te leren begrijpen. De methode is een taal en denkmodel dat is ontwikkeld door Arienne Klijn en gaat er vanuit dat we allemaal een innerlijke familie in ons hebben, bestaand uit een jongetje, een meisje, een man en een vrouw. Ieder van de familieleden heeft zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. Een goede balans van je innerlijke familie maakt je tot een evenwichtig mens die op adequate wijze kan reageren, c.q. de juiste schilden voorzet.

In deze workshop leer je welke kwaliteiten bij de verschillende familieleden horen en ga ervaren hoe jouw innerlijke familie is georganiseerd.

De workshop duurt een avond of middag.