Gezin

Een goed functionerend gezin is een belangrijke basis voor kinderen. Maar zoals het spreekwoord zegt: ‘Ieder huis heeft zijn kruis’. Wanneer dit kruis te zwaar wordt om te dragen kan gezinstherapie een mogelijkheid zijn om de last te verlichten. Bij gezinstherapie worden alle leden uit het gezin betrokken bij de therapie. We praten met elkaar en zoeken naar mogelijkheden om de verstoring in het gezin aan te pakken. De gesprekken vinden plaats bij mij in de praktijk. Om een indruk te krijgen van de gezinssituatie, de sfeer en de communicatie in het gezin kan een observatie bij u thuis nuttig zijn. De noodzaak hiervoor wordt per situatie bepaald.

Redenen voor gezinstherapie kunnen zijn: ziekte of handicap van een gezinslid, heftige ruzies, onverwerkte rouw, stiefouderproblematiek, een verstoorde sfeer, etc.