Mens in relatie

Elke relatie kent zijn ups en downs, dat hoort er nu eenmaal bij. Uiteindelijk zijn we individuen uit een verschillend nest en de verliefdheid aan het begin is nog geen garantie voor een lang en gelukkig samenleven.

Stress, ziekte, kinderen, vastgeroeste overtuigingen en gewoonten kunnen eraan bijdragen dat de relatie niet meer lekker loopt. Soms stagneert het zelfs zodanig dat een echtscheiding nog de enige oplossing lijkt. Wachten tot het zover is gekomen is jammer, want uiteindelijk blijkt een echtscheiding nog steeds een ingrijpende en soms traumatische ervaring voor u als partners maar zeker ook voor kinderen.

Alleen vanuit een veilige emotionele verbondenheid en een harmonieuze innerlijke familie kunnen mensen zich ontwikkelen. Emotionele betrokkenheid is cruciaal in een relatie en helemaal op momenten bij stress, ernstige ziekte, angst of innerlijke twijfel.“Iedere relatie met kleine of grote problemen, waarin u beiden nog de motivatie heeft om uw eigen rol te onderzoeken, is het waard om een kans te krijgen.”

In mijn werken met paren baseer ik mij op de methode ‘Schilden van de innerlijke familie’ en de ‘Emotionally Focused relatiecounseling’.

Hierbij ligt de focus niet op de schuldvraag of het aanleren van communicatieve vaardigheden, maar op het onderzoeken van de wijze waarop u beiden kunt groeien naar een hernieuwde verbinding met elkaar.


In de therapie grijpen we verlies van verbondenheid aan en onderzoeken we samen de onderliggende emoties en de schilden die u inzet. U leert beide uw patronen herkennen en u leert uw echte behoeftes te communiceren en op adequate wijze op de gevoelens van de ander te reageren.


Voorbeeld:

U ervaart stress op uw werk maar voelt bij uw partner geen betrokkenheid wanneer u hierover wilt praten. Eigenlijk voelt u zich afgewezen en verdrietig. Om toch de aandacht te krijgen die u nodig heeft gaat u in de aanval. U bekritiseert uw partner bij de dingen die hij doet. Uw partner kan zich hierdoor onzeker gaan voelen, uit angst dat hij niet voldoet of bang voor escalatie. Hij trekt zich terug of hij gaat in de tegenaanval. Dit kan een gevoel van verlatenheid of paniek veroorzaken. Het gevolg kan zijn dat u elkaar gaat vermijden om geen confrontaties te krijgen of u gaat beiden constant in de aanval en hiermee verdwijnt de veilige verbondenheid.


“Miranda heeft ons geholpen om beter met elkaar te communiceren en elkaar beter te begrijpen. Door de methodes en technieken die zij toepast hebben we een nieuwe taal geleerd zodat we onze relatie vanuit verbinding kunnen onderhouden en kunnen verdiepen. Miranda kan heel goed manoeuvreren tussen de opvattingen die wij hebben op de relatie en op de ander. Ze kiest geen partij maar kan zich heel goed inleven in een beleving van de ene en tegelijkertijd confronteren met de beleving van de ander. Het is eigenlijk raar dat mensen hun auto periodiek naar de garage brengen maar geen onderhoud plegen aan hun relatie. Iedereen die een toprelatie wenst zou naar een topcoach zoals Miranda moeten gaan. Wij komen zeker terug voor een APK!”

- Een stel uit Rotterdam -