Van peuter tot puber

Ieder kind heeft recht op geluk. Soms kunnen ze daarbij best een beetje hulp gebruiken.

Het zoeken naar een oplossing is voor mij belangrijker dan het analyseren van het probleem. Samen met het kind ga ik op zoek naar de hulpbronnen die naar de oplossing leiden.
We doen dit door met elkaar te praten of spelenderwijs (tekenen, rollenspel, beweging, visualisatie).

Gedurende de behandeling vindt bewustwording en verwerking plaats en leert het kind nieuwe vaardigheden.
Het kind krijgt een positiever zelfbeeld en zit lekkerder in zijn vel.

Om een kind adequate hulp te verlenen vind ik een integrale aanpak belangrijk.
Dit betekent dat het gezin en de school (met goedkeuring van de ouders) worden betrokken bij het begeleidingsproces. Want wanneer veranderingen, die tijdens de therapie worden ingezet, ook thuis en op school worden voortgezet gaat het sneller weer goed met het kind.
Peuter of puber, ieder kind heeft recht op geluk. Soms kunnen ze daarbij best een beetje hulp gebruiken."Wij zijn via via bij Miranda terechtgekomen voor onze 13 jarige dochter. Het intakegesprek was al een verademing. De tijd die Miranda voor ons nam en de verhelderende vragen die ze stelde, gaven ons meteen al nieuwe inzichten. Het leggen van contact met onze dochter - die best moeite heeft om open te staan voor vreemden - heeft onze dochter positief ervaren. Zij was bang dat ze de hele tijd moest praten maar Miranda gebruikt een afwisseling van diverse technieken en er werd volgens onze dochter ook veel gelachen. Tijdens de therapie met onze dochter bleef Miranda met ons in contact maar ze bakende ook heel goed de vertrouwensband met onze dochter af. Ook als ouders kregen wij handvatten en werden wij geconfronteerd met ons eigen handelen. Bij het tussentijdse gesprek was onze dochter ook aanwezig. Al na een paar sessie merkten wij resultaat; niet alleen bij onze dochter maar in het hele gezin. Wij zijn heel erg blij dat we bij Miranda terecht zijn gekomen."

- Familie Dirkx -
Mijn blik is vierdimensionaal: fysiek, emotioneel, mentaal en systemisch. Een verstoring op het ene gebied kan effect hebben op het andere.

Aanmelden

Met uw hulpvraag kunt u telefonisch of via de
mail contact met mij opnemen. Ik bespreek met u de hulpvraag en wanneer u besluit om een begeleidingstraject in te gaan stuur ik een intakeformulier toe. Dit is een uitgebreide vragenlijst die mij een beeld geeft over de ontwikkeling van uw kind.
Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats met beide ouders.
Ook in geval van een scheiding vind ik het belangrijk om beide ouders, bij voorkeur samen, te spreken om een compleet beeld te krijgen van de leefwereld van het kind.

Wanneer we beiden een goed gevoel over het intake gesprek hebben, ga ik met uw kind aan de slag. Dit zijn meestal sessies zonder ouders erbij maar soms is een ouder-kind sessie gewenst. Indien nodig neem ik contact op met de school voor een observatie in de klas. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van het probleem en de begin situatie van het kind.